Oznámení o záměru splynutí podílových fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový

16.09.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č. p. 713, IČO 60196769, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „IKS KB“)

oznamuje,

že IKS KB požádala Českou národní banku o povolení splynutí níže uvedených podílových fondů obhospodařovaných a administrovaných IKS KB do uvedeného nového fondu:

Zanikající fondy Nový fond
IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový PLUS)
IKS Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (IKS Akciový - Střední a východní Evropa)
KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (KB Akciový)


Splynutí fondů se uskuteční ke dni 1.1.2015 (tj. rozhodný den splynutí). Ke dni splynutí dochází ke zrušení fondů IKS Akciový PLUS a KB Akciový a vzniku fondu IKS - Střední a východní Evropa.

Důvodem splynutí je především zefektivnění správy podílových fondů. Oba stávající fondy jsou fondy s podobnou investiční strategií a rizikovým profilem.

Popis jednotlivých fondů:

KB Akciový (zanikající fond) vznikl v roce 2007 jako fond investující majoritně do českých aktiv, ale s ohledem na nízký počet kvalitních tuzemských titulů bylo portfolio doplněno o maďarské a polské akcie. Zájem investorů o fond je minimální vzhledem k malé diverzifikaci.

IKS Akciový PLUS (zanikající fond) byl založen v roce 2000 pod názvem IKS Fond světových indexů, jako fond s globální investiční strategií a významnou expozicí v USA. Od konce roku 2007 byla změněna strategie a fond se zaměřil na region střední a východní Evropy. Tuto strategii převezme i nový fond. Výkonnost fondu byla historicky poznamenána dvěma hlubokými propady na akciových trzích (2000 a 2008) a negativními dopady měnového rizika (posílení koruny proti dolaru a eura). O fond je z těchto důvodů minimální zájem.

IKS Akciový - Střední a východní Evropa (nový fond) bude primárně zaměřen na region střední a východní Evropy s možností částečného rozšíření investičního prostoru směrem k ostatním rozvojovým zemím (zejména Turecko, Čína, Indie, Brazílie). Širší diverzifikace umožní i zachovat vysokou likviditu aktiv a omezit negativní dopady neočekávaných zvratů v jednom regionu.

Zároveň se splynutím podílových fondů by mělo dojít také k zaknihování zbývajících listinných podílových listů fondu IKS Akciový PLUS.

Splynutím nedochází k poškození zájmů podílníků zrušovaných fondů. Podrobné informace týkající se splynutí fondů budou zveřejněny na stránkách IKS KB v návaznosti na schvalovací proces ČNB.

Otevíráme korunovou třídu First Eagle Amundi International Fund

10.09.2014

Velmi úspěšný smíšený fond First Eagle Amundi International Fund otevírá 10. září korunovou třídu. Čtěte dále

Sloučení fondů Amundi Funds Equity Emerging Europe a Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance

18.08.2014

Upozorňujeme podílníky, že 12. září 2014 dojde ke sloučení fondů Amundi Funds Equity Emerging Europe (pohlcovaný fond) a Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance (pohlcující fond). Čtěte dále

Aktualizace statutů podílových fondů IKS KB

18.07.2014

Představenstvo Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. schválilo na svém zasedání dne 18.7.2014 aktualizaci statutů následujících podílových fondů. Čtěte dále

Magazín investičních příležitostí IKS KB - nové číslo

16.07.2014

Přinášíme vám nové číslo magazínu investičních příležitostí. Čtěte dále