Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních fondů (KBPB)

21.09.2021

Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních fondů (KBPB)


V Amundi neustále posouváme kvalitu poskytovaných investičních řešení. Jednou z klíčových oblastí našeho rozvoje je odpovědné investování, jehož principy jsou obsaženy ve všech našich řešeních, které nabízíme více než 100 milionům klientů po celém světě.

V návaznosti na novou evropskou legislativu týkající se odpovědného investování (SFDR) jsme u tuzemských podílových fondů začali implementovat doplňkový investiční cíl, jímž je dosahovat lepšího hodnocení fondu v oblasti ESG kritérií ve srovnání s příslušným benchmarkem.

Aktualizované Statuty a Sdělení klíčových informací jsou účinné od 1. 10. 2021 a jsou k dispozici na stránkách dotčených fondů:

Fond

ISIN

Odkaz na web

KBPB Conservative Strategy

CZ0008475571

zde

KBPB Balanced Strategy

CZ0008475589

zde