Aktualizace ukazatele rizikového profilu (SRRI) u fondu PSA 4

15.09.2020

Aktualizace ukazatele rizikového profilu (SRRI) u fondu PSA 4


V souladu s platnou metodikou byl aktualizován ukazatel rizikového profilu u fondu KB Privátní správa aktiv 4 (zvýšení z 4 na 5)

Z tohoto důvodu byly aktualizovány následující dokumenty fondu: Sdělení klíčových informací a Statut.

Aktualizované dokumenty naleznete na stránce fondu (obě třídy):