Aktualizace ukazatele rizikového profilu (SRRI) u vybraných fondů

04.08.2020

Aktualizace ukazatele rizikového profilu (SRRI) u vybraných fondů


V souladu s platnou metodikou byly aktualizovány ukazatele rizikového profilu u fondů Amundi CR - Akciový Střední a východní Evropa (zvýšení z 5 na 6) a KBPB Balanced Strategy (zvýšení z 3 na 4)

Z tohoto důvodu byly aktualizovány následující dokumenty obou fondů: Sdělení klíčových informací a Statut.

Aktualizované dokumenty naleznete na stránkách fondů: