Tématické investování

02.11.2018

Tématické investování


Připravili jsme pro Vás novou brožuru TEMATICKÉHO INVESTOVÁNÍ (Stahujte zde), která shrnuje aktuální megatrendy jako je stárnutí populace (CPR SILVER AGE), převratné změny a inovace (CPR DISRUPTIVE), vzácnost vody (KBI WATER) nebo změnu spotřebního chování a mileniály (GLOBAL LIFESTYLES). Vytištěná brožura dorazí na pobočky L2 v pondělí 12.11 v počtu 33 kusů na pobočku, následně L2 bude některé distribuovat dále na L1. Určitě se tak prosím o brožuru přihlaste svým nadřízeným.


O CO JDE?

Cílem tematického investování je poskytnout odolná řešení, která obstojí bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci. Řešení se silným příběhem. Řešení, která stojí na trvalých celosvětových zdrojích růstu.


PROČ TEĎ?

Globalizace obchodu, technologický pokrok, inovace, demografické trendy a změny životního prostředí ovlivňují a mění zaběhnutý řád našeho světa. Tyto změny zároveň poskytují zajímavé investiční příležitosti, neboť existuje celá řada sektorů a společností, které naplno tyto změny využívají, nebo je dokonce samy vytvářejí.

KOMU JE URČENO?

  • Všem klientům, kteří chtějí vyšší zhodnocení, než nabízejí světové akciové trhy a zároveň jsou ochotni akceptovat v krátkém období nižší výkonnost těchto investic oproti trhu.

  • Chtějí diverzifikovat své portfolio – zajistit si možnost vyššího zhodnocení prostřednictvím alokace části prostředků právě do tematických fondů, zatímco drží ostatní prostředky v jiných typech fondů, a snižují tak celkové riziko své investice.

  • Jsou ochotní odložit své prostředky na minimálně pět let a jsou ochotni akceptovat zvýšené riziko investice spojené s investováním do akciových fondů.