KB Privátní správa aktiv se mění na KB Portfolio

24.06.2024

KB Privátní správa aktiv se mění na KB Portfolio


KB Privátní správa aktiv se přejmenovává na KB Portfolio. KB Portfolio je investiční řešení, které nabízí investorům jednoduchý a přímý přístup k investičním příležitostem na finančních trzích. Společně s profesionály z Komerční banky zajišťujeme výběr investic do portfolií, jejichž složení odpovídá danému rizikovému profilu.

Původní název
Nový název
Detailní informace

KB Privátní správa aktiv 1 – Úroková

KB Portfolio – Rezerva

Zde

KB Privátní správa aktiv 2 – Konzervativní

KB Portfolio – Konzervativní

Zde

KB Privátní správa aktiv 4 – Tematická

KB Portfolio – Dynamické

Zde

KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová

KB Portfolio – Dividendové

Zde

U fondů KB Portfolio – Konzervativní a KB Portfolio – dynamické dochází zároveň k úpravě investiční strategie s cílem poskytnout investorům srozumitelnější informace o investičním záměru fondů, včetně souvisejících rizik. Popis všech změn najdete ve výše uvedených odkazech.

Více informací o fondech KB Portfolio