KB Portfolio

Obrázek

Investiční řešení pro vás a vaše životní cíle


KB Portfolio je investiční řešení, které vám nabízí jednoduchý a přímý přístup k investičním příležitostem na finančních trzích.


Výběr investic pro vás společně zajišťujeme s profesionály z privátního bankovnictví Komerční banky v souladu s vaším rizikovým profilem a dlouhodobými cíli. 


Volit můžete z 5 strategií, které jsou připraveny, aby mohly obstát v silné konkurenci, využily investiční příležitosti a přinášely zhodnocení pro vás.

Proč bych si měl koupit KB Portfolio?

 • Úspora času: KB Portfolio vám umožní investovat a spravovat své peníze efektivně. Nemusíte se starat o každodenní sledování trhů a provádění obchodů, což vám ušetří čas a energii.
 • Potenciál pro růst: KB Portfolio nabízí možnost v dlouhodobém horizontu zhodnotit vaše prostředky. Správný výběr aktiv a dlouhodobý investiční horizont mohou vést k zhodnocení vašeho kapitálu.
 • Profesionální správa: KB Portfolio je spravováno profesionály, kteří mají dlouhodobé znalosti a zkušenosti s investováním. Naši odborníci sledují trhy, provádějí analýzy a optimalizují vaše investice podle vašich cílů a tolerance k riziku.
 • Diverzifikace: KB Portfolio vám umožní diverzifikovat* své portfolio tím, že investujete do různých aktiv a trhů. Tím snižujete riziko spojené s koncentrací investic pouze do jedné oblasti.
  *Diverzifikace nezaručuje zisk ani nechrání před ztrátou.
 • Přítomnost na finančních trzích: Investováním do KB Portfolia se stáváte součástí finančních trhů a získáváte přístup k různým investičním příležitostem. To vám umožňuje využít potenciálních výhod a růstu trhu.


Vyberte si fond dle vašich cílů

Rizika spojená s investicí do KB Portfolio

Pečlivě sledujeme a monitorujeme rizika, která se mohou vyskytnout při investování do různých aktiv. Nejvýznamnějšími riziky jsou:

 • Tržní riziko: vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů a vyplývající z investic do akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.
 • Úvěrové riziko: riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.
 • Riziko protistrany: riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům.
 • Riziko likvidity: riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu anebo některý majetek fondu či podkladových fondů nemusí být prodán včas.

Úplný výčet rizik najdete ve statutu každého z fondů KB Portfolio.