KB Private Equity

Fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na Private Equity = investice do firem, které nejsou veřejně obchodovány. Staňte se nepřímo spolumajitelem lukrativních společností, ke kterým běžný investor nemá přístup.

Fondy koncentrují to nejlepší ze světa Private Equity. Investice je realizována prostřednictvím fondů soukromého kapitálu (Private Equity), které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Blackstone, Advent, ICG, Deutsche a další. Investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.

Nabízíme:

  • Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7–9 % p.a.* po zaplacení všech poplatků.
  • Dlouhodobá investice – investoři by měli počítat s investičním horizontem minimálně 10 let, maximální splatnost fondu je 15 let. 
  • Příznivý daňový režim. Struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění.
  • Investiční strategii, která spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech. Tento majetkový podíl umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej.
  • Vzhledem ke strategii se jedná o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu.

*Cílovaný výnos nepředstavuje žádnou garanci jeho dosažení ani garanci návratnosti vloženého kapitálu. Více informací o rizicích spojených s investicí do tohoto fondu najdete v brožurách a ve statutech daných fondů.