KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 01.07.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +12.86% +5.22% +2.22% +12.86% +1.13% +4.14% - +4.14%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 01.07.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +12.86% +5.22% +2.22% +12.86% +1.13% +4.14% - +4.14%

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 10.43%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.77%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 5.69%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 4.67%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.27%
PBE-KB INV 131601 3.75%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.39%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 2.81%
NEWMONT MINING CORP US6516391066 2.76%
DNB ASA NO0010031479 2.48%
k 30.6.2019