KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 18.10.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +14.47% +1.44% +2.55% +3.38% +23.86% +24.92% - +31.68%
Výkon p.a. - - - - - +11.77% - +6.61%

Co vám může fond přinést?

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 18.10.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +14.47% +1.44% +2.55% +3.38% +23.86% +24.92% - +31.68%
Výkon p.a. - - - - - +11.77% - +6.61%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
+14.47% +2.46% +21.68% -10.98% +3.65% - - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 8.73%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 7.48%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 6.21%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 5.98%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.66%
tuzemské bankovní účty BU 4.32%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD IE00BKM4GZ66 3.98%
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS FR0010655761 3.42%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.29%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4L5Y983 3.21%
k 30.9.2021