KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 30.11.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.87% -6.63% -6.29% -3.51% -2.98% - - -0.36%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 30.11.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -3.87% -6.63% -6.29% -3.51% -2.98% - - -0.36%

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 12.93%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 6.34%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 4.94%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.13%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 4.12%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.51%
B-Účty v bankách UCBanky 3.39%
NEWMONT MINING CORP US6516391066 2.74%
NOVARTIS AG CH0012005267 2.57%
DUFRY AG CH0023405456 2.57%