KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475126

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 20.09.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +14.88% +3.13% +2.35% +10.98% +19.94% +15.50% +39.28% +47.39%
Výkon p.a. - - - - - +7.47% +6.85% +6.43%

Co vám může fond přinést?

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia.

Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 20.09.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +14.88% +3.13% +2.35% +10.98% +19.94% +15.50% +39.28% +47.39%
Výkon p.a. - - - - - +7.47% +6.85% +6.43%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+14.88% -5.15% +17.60% +2.46% +21.68% -10.98% +3.65% - - -

Výhody fondu

 • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  Měnové zajištění do české koruny.

  Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 7.15%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 6.92%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 5.68%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.43%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 4.61%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD IE00BKM4GZ66 3.7%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4L5Y983 3.24%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 2.81%
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY LU1882445643 2.65%
SG MONETAIRE PLUS - IC FR0000003964 2.54%
k 31.8.2023