Amundi CR Private Equity 5

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008477122

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do investičních fondů, které dále investují do private equity = investice do firem, které nejsou veřejně obchodovány.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +4.95% +4.95% +4.95% +4.95% - - +9.43%

Co vám může fond přinést?

Fond je uzavřen pro nové investice

Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a. po zaplacení všech poplatků.

Fond koncentruje to nejlepší ze světa Private Equity, investice je realizována prostřednictvím plánovaných fondů soukromého kapitálu Private Equity, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Carlyle, Rothschild, Genesis Capital a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.

Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 11 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 15 let.

Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej

Představení fondu v 10 minutách

Kdy realizují Private Equity fondy své investice

Fondy Private Equity se většinou angažují v rámci fáze expanze a následného prodeje společnosti, předání strategickému vlastníkovi.


Kombinace tří základních strategií:

 • managanent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením),
 • managementem buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a
 • expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzí společnosti).

Příznivý daňový režim - struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění.

Private Equity jako přirozená součást investičního portfolia vysoce movitých investorů lidí

V případě dolarových milionářů tvoří Private Equity jako zástupce Alternativních investic 14 % portfolia. Obecná doporučená váha je 5 až 10 % v portfoliu klienta.

Zdroj: World Wealth Report, Capgemini Global HNWI
Insights Survey 2021, Feb-Mar 2021


Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů.

Účelná geografická diverzifikace - v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, dále fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí v regionu střední a východní Evropy. Cílové rozložení investic:

 • Globální - 34 %
 • Západní Evropa - 33 %
 • Střední a východní Evropa - 33 %


Atraktivní výnos od prvního dne ve fondu 

V průběhu upisovacího období bude fond využívat ke zhodnocení prostředků primárně korunové nástroje peněžního trhu a ukládat volné prostředky prostřednictvím REPO operací u ČNB a depozitních vkladů u komerčních bank. Při aktuální výši úrokových sazeb by tato strategie měla přinést fondu v horizontu 12 měsíců výnos v rozmezí 4 až 5 %.

Investoři od prvního dne své investice ve fondu Amundi CR Private Equity 5 tak mohou čerpat z výhod, které nabízí aktuální úrokové prostředí v České republice a dostat se k výnosům, které jsou k dispozici většinou pouze institucionálním investorům. V závěru roku 2022 se pak rozeběhne naplno investiční proces, v rámci něhož by měly být realizovány první investice do podkladových fondů private equity od světových správců (např. Warburg Pincus, Advent, EQT atd.). Očekáváme, že výběr podkladových fondů do portfolia by měl být ukončen do konce roku 2023.

Investice do Private Equity – trendy, příležitosti, naše zkušenosti (5 minut)

Minulá nebo očekávaná výkonnost není zárukou budoucích výnosů.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 31.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. 0.00% +4.95% +4.95% +4.95% +4.95% - - +9.43%

Výhody fondu

  • Fond koncentruje to nejlepší ze světa Private Equity
  • Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7–9 % p.a.* po zaplacení všech poplatků
  • Výkonnost investic Private Equity se vyvíjí odlišně od výkonnosti finančních aktiv (nízká korelace) – jejich zahrnutí do portfolia proto snižuje kolísání celkové hodnoty portfolia
  • Příznivý daňový režim
  • Jedná se již o pátý fond se zaměřením na Private Equity pro klienty Komerční banky
 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 30.11.2023