Odpovědné investování a ESG

Investujeme, protože máme přání a aspirace, které si v budoucnu chceme splnit. Otázkou ale je, jak taková budoucnost bude vypadat? Neměla by se i samotná investice zabývat v jakých podmínkách budeme žít?

Jako jednotlivci nedokážeme čelit všem výzvám spojených s klimatickými změnami, ovlivnit geopolitické prostředí nebo to, jak budou technologie ovlivňovat naše životy. Společně to ale zvládnout můžeme – odpovědným investováním s Amundi - výběrem společností, které nejen dosahují výborných výsledků, ale také tvoří lepší svět.


Pro lepší zítřky investujeme již dnes

Jsme přesvědčení, že odpovědné investování nemusí být na úkor výkonnosti.Zakládáme si na výběru kvalitních společností nejen po finanční stránce, tj. atraktivní ocenění nebo silná rozvaha, ale sledujeme i jejich nefinanční faktory. Zejména ESG kritéria, která mohou z dlouhodobého hlediska a udržitelnosti zvýšit výnosy ještě více.

Přečtěte si o ESG více: v brožuře nebo našem krátkém letáku.  V rámci udržitelných fondů můžete investovat své peníze do společností, které tvoří lepší svět, dbají na životní prostředí a respektují sociální hodnoty.

Zavazujeme se investovat odpovědně a se zhodnocením

Naší ambicí do roku 2021 je nejen vystupovat jako odpovědný aktér, ale také se aktivně podílet na změnách našeho prostředí. To vše při dosahování zhodnocení.

Jak? Díky investování do akcií a dluhopisů několika tisíc společností máme zajištěna hlasovací práva a můžeme se tak aktivně podílet na otázkách směřování těchto firem. Díky naší velikosti pak můžeme efektivněji podporovat smysluplná rozhodnutí, která budou prospěšná pro životní prostředí a společnost jako celek.Usilujeme o:

1. Umožnit našim klientům dosahovat zhodnocení vložených prostředků skrze odpovědné investování

 2. Nasměrovat společnosti, do kterých investujeme k odpovědnému chování

 3. Uplatňovat ESG kritéria pro celou naši nabídku produktů, a to do konce roku 2021

Odpovědné investování má smysl

Používáme strategii ESG, která je "Nejlepší ve své třídě"

Existuje mnoho různých modelů, které mohou portfolio manažeři kombinovat a integrovat v rámci odpovědného investování do svých portfolií. Integraci pravidel ESG volíme tam, kde se investice silně dotýká životního prostředí, společnosti nebo způsobu řízení firem.

ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G).

Amundi se dále zavazuje být společností, která 100 % splňuje ESG kritéria ve smyslu managementu, ratingu a volební politiky.

💡Tip: Přečtěte si více o naší ESG strategii a co vám odpovědné investování může přinést:

 
ESG brožura Politika odpovědného investování Leták

Kritéria ESG

Hodnocení společností optikou "E" (Environment) enviromentálních kritérií znamená zjišťování dopadů podnikových aktivit na životní prostředí z globálního i lokálního hlediska. Infografika

Analyzování společností pomocí "S" (Social) sociálních kritérií znamená, že je společnost schopna reagovat na celospolečenské výzvy, adaptovat korporátní postupy založené na transparentnosti, etice, respektu.  Infografika 

Za písmenem "G" (Governance) se ukrývají kritéria odpovědného řízení společností. Posuzovány jsou zásady odměňování manažerů, kontrolní postupy, dodržování legislativy nebo etických norem. Infografika

 

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost - ACRIS

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost - ACRAM

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost – Shrnutí