Odpovědné investování a ESG

Investujeme, protože máme přání a aspirace, které si v budoucnu chceme splnit. Otázkou ale je, jak taková budoucnost bude vypadat? Neměla by se i samotná investice zabývat v jakých podmínkách budeme žít?

Jako jednotlivci nedokážeme čelit všem výzvám spojených s klimatickými změnami, ovlivnit geopolitické prostředí nebo to, jak budou technologie ovlivňovat naše životy. Společně to ale zvládnout můžeme – odpovědným investováním s Amundi - výběrem společností, které nejen dosahují výborných výsledků, ale také tvoří lepší svět.

💡Tip: Přečtěte si více o naší ESG strategii a co vám odpovědné investování může přinést:
ESG brožura Amundi       Zásady odpovědného investování

Amundi: Zavazujeme se k podporování změn při dosažení zhodnocení

Naší ambicí do roku 2021 je nejen vystupovat jako odpovědný aktér, ale také se aktivně podílet na změnách našeho prostředí.

Díky naší velikosti a hlasovacím právům usilujeme o podporu smysluplných rozhodnutí, která budou prospěšná pro životní prostředí a společnost jako celek. Usilujeme o:


1. Umožnění dosahovat zhodnocení peněžních prostředků našich klientů skrze odpovědné investování

2. Působení na společnosti směrem k odpovědnému chování

3. Uplatňování ESG kritérií pro celou naši nabídku produktů, a to do konce roku 2021
Odpovědné investování tvoří přidanou hodnotu

Zaměřeno na ESG:

Proč používáme strategii "Nejlepší ve své třídě"

Existuje mnoho různých modelů, které mohou portfolio manažeři kombinovat a integrovat v rámci odpovědného investování do svých portfolií. Integraci pravidel ESG volíme tam, kde se investice silně dotýká životního prostředí, společnosti nebo způsobu řízení firem.

ESG označuje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), respekt k sociálním hodnotám (S) a aspekty prospěšného řízení společností (G).

Amundi se dále zavazuje být společností, která 100 % splňuje ESG kritéria ve smyslu managementu, ratingu a volební politiky.

Vše je vysvětleno v užitečné příručce:
Udržitelný přístup společnosti Amundi.


Kritéria ESG

Analyzování společností optikou "E" ("Environment") enviromentálních kritérií znamená zjišťování dopadů podnikových aktivit na životní prostředí z globální i lokální perspektivy. Mezi některé aspekty hodnocení zmíněných kritérií patří například přímý dopad aktivit společnosti na okolní prostředí prostřednictvím její politiky nakládání s odpady a využívání  regionálních zdrojů. Zkoumají se rovněž závazky společnosti ve smyslu zveřejňování svých environmentálních opatření a hlášení.

Analyzování společností pomocí "S" ("Social") sociálních kritérií znamená, že je společnost schopna reagovat na celospolečenské výzvy, adaptovat korporátní postupy založené na transparentnosti, etice, respektování zaměstnanců a občanské společnosti. Hodnocení tohoto aspektu souvisí s otázkami reputace, genderových politik, pracovněprávních vztahů a zájmových skupin. Posuzuje se taktéž zvyšování povědomí o sociálních a environmentálních dopadech konkrétní společnosti.

Za písmenem "G" ("Governance") se ukrývají kritéria odpovědného řízení společností. Posuzovány jsou zásady odměňování manažerů, složení představenstva, kontrolní postupy, dodržování legislativy a etických norem. Hodnotí se například nezávislost představenstva, boj proti korupci, řízení rizik, práva akcionářů nebo daňová politika.

 

Pro lepší zítřky investujeme již dnes

Jsme přesvědčení, že odpovědné investování nemusí být na úkor výkonnosti. Zakládáme si na výběru kvalitních společností nejen po finanční stránce, tj. atraktivní ocenění nebo silná rozvaha, ale i těch, jejichž nefinanční faktory mohou z dlouhodobého hlediska zlepšit výnosy. Vyhodnocujeme tak i dopady aktivit společností na životní prostředí nebo na společnost.

Multi-Asset Sustainable Future je aktivně spravované konzervativní portfolio, které obsahuje více druhů finančních aktiv. Hlavním cílem je pak dosahovat atraktivních výnosů s přívlastkem udržitelné a dodržení ESG kritérií.

Více informací o fondu Amundi Multi-Asset Sustainable Future