KBPB EQUITY STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475118

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 01.05.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +14.19% +3.30% +6.94% +5.11% +2.24% - - +5.64%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia. 

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 01.05.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +14.19% +3.30% +6.94% +5.11% +2.24% - - +5.64%

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 10.21%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.94%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 5.57%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 4.73%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.45%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.57%
Ostatní pohledávky UCAPOH 2.98%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 2.9%
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 2.57%
NEWMONT MINING CORP US6516391066 2.49%
k 1.5.2019