KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475118

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 24.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.10% +8.11% +2.03% +6.21% -1.85% +18.05% +29.74% +33.94%
Výkon p.a. - - - - - +8.65% +5.34% +5.56%

Co vám může fond přinést?

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia. 

Příklady Investic

Většina investic směřuje do dluhových instrumentů vydaných vládami zemí OECD.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.10% +8.11% +2.03% +6.21% -1.85% +18.05% +29.74% +33.94%
Výkon p.a. - - - - - +8.65% +5.34% +5.56%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-2.10% +18.02% +2.72% +21.99% -10.93% +3.86% - - - -

Výhody fondu

 • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

 • Měnové zajištění do české koruny.

 • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

 • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
tuzemské bankovní účty BU 7.67%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 7.26%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 6.09%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 6.03%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 5.84%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.29%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD IE00BKM4GZ66 3.64%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4L5Y983 3.45%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 3.01%
SG MONETAIRE PLUS - IC FR0000003964 2.87%
k 31.10.2022