KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475118

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Tabulka výkonnosti k 25.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.43% +7.17% +6.95% +14.51% +5.39% +12.78% - +13.34%
Výkon p.a. - - - - - +6.20% - +3.75%

Popis fondu

Cílem akciového fondu je maximalizovat výnos v investičním horizontu 5 let při snaze o dosažení nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy v rozvinutých zemích. Fond proto preferuje investice v rozvinutých zemích s vysokou fundamentální kvalitou.

Portfolio je globálně diverzifikované, alokace mezi jednotlivé regiony a sektory akciového trhu odpovídá aktuální investiční strategii Privátního bankovnictví Komerční banky. Maximální váha investic na rozvíjejících se trzích a do akciových derivátů je 25 % portfolia. 

Příklady Investic

Většina investic směřuje do dluhových instrumentů vydaných vládami zemí OECD.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.11.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.43% +7.17% +6.95% +14.51% +5.39% +12.78% - +13.34%
Výkon p.a. - - - - - +6.20% - +3.75%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.43% +21.99% -10.93% +3.86% - - - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF LU1681043599 7.88%
AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400-B LU1681039050 7.09%
AMUNDI S AND P 500 UCITS ETF LU1681049018 6.43%
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 6.21%
AMUNDI NASDAQ 100 UCITS ETF LU1681038326 4.38%
AMUNDI MSCI EMERG MARK UCITS ETF-EUR LU1681045370 4%
tuzemské bankovní účty BU 3.88%
NEWMONT MINING CORP US6516391066 3.83%
AMUNDI ETF MSCI UK UCITS FR0010655761 3.31%
AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 LU1681047236 2.94%
k 31.10.2020