KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475563

Alternativa ke spořícímu účtu. Nejbezpečnější a nejlikvidnější komponenta správy aktiv BRICK od privátního bankovnictví KB.

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.79% +0.12% -0.14% -0.35% -0.80% -0.26% - +1.05%
Výkon p.a. - - - - - -0.13% - +0.29%

Co vám může fond přinést?

Fond lze charakterizovat jako alternativu ke spořícímu účtu nebo jakémukoliv způsobu držení hotovosti. V portfoliu využíváme široké palety nástrojů peněžního trhu a dluhopisových instrumentů. Příkladem jsou například REPO operace, kdy oproti zástavě získává fond vyšší než obvyklou tržní sazbu. Zaměřujeme se na investice, které jsou méně citlivé na změny úrokových sazeb. Samozřejmostí je zajištění fondu proti posilování koruny.

Velmi konzervativní skladba investic dovoluje investorům, aby tento fond drželi pouze jeden rok. V rámci správy aktiv BRICK by měl tento fond plnit roli „zásobárny“ hotovosti pro případ stresu na finančních trzích nebo příliš vysokých cen, ať už na akciových nebo dluhopisových trzích.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 02.12.2021

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.79% +0.12% -0.14% -0.35% -0.80% -0.26% - +1.05%
Výkon p.a. - - - - - -0.13% - +0.29%
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
-0.79% +0.40% +1.20% +0.24% - - - - - -

Výhody fondu

  • - Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    - Měnové zajištění do české koruny.

    - Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    - Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

k 31.10.2021