KB Private Equity 3

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do investičních fondů, které dále investují do private equity (účast na podnikání). Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 10 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 14 let.

Cílové fondy investují do významných majetkových účastí v různých obchodních společnostech po celém světě a napříč průmyslovými odvětvími, zejména prostřednictvím převzetí cílových společností jejich vedením (management buyout), převzetím cílových společností externím manažerským týmem (management buy-in) či poskytnutím prostředků k růstu (expansion capital).