KB Private Equity 3

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice do investičních fondů, které dále investují do private equity = investice do firem, které nejsou veřejně obchodovány.

Tabulka výkonnosti k 31.12.2020

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - -0.78% -0.78% -0.78% -0.78% - - -1.11%
Výkon p.a. - - - - - - - -0.64%

Vysoké zhodnocení, cílovaný výnos 7-9 % p.a. *  po zaplacení všech poplatků

Fond koncentruje to nejlepší ze světa PRIVATE EQUITY, investice je realizována prostřednictvím 8 až 10 fondů soukromého kapitálu v PRIVATE EQUITY, které jsou spravovány předními společnostmi v odvětví jako Blackstone, Advent, ICG, Deutsche a další, investičním procesem výběru fondů je pověřena společnost Amundi.

Fond je vytvořen jako uzavřený podílový fond na dobu určitou, a to na dobu 10 let. Doba trvání uzavřeného podílového fondu může být na základě rozhodnutí Společnosti prodloužena, nejdéle však na dobu 14 let.

Investiční strategie podkladových fondů spočívá v získání významného majetkového podílu v cílových společnostech, který umožní jejich ovládnutí, zhodnocení investice a v poslední fázi realizovat jejich prodej.

Kombinace tří základních strategiímanaganent buyout (převzetí cílových společností jejich vedením), managementem buy-in (převzetí společnosti externím manažerským týmem) a expansion capital (poskytnutí kapitálu na expanzí společnosti).

Investice do PRIVATE EQUITY jsou přirozenou součástí investičního portfolia vysoce movitých investorů lidí. Doporučená váha 5 až 10 % v portfoliu klienta.

Příznivý daňový režim. Struktura fondu je navržena ve spolupráci s daňovým poradcem tak, aby vyhověla zákonným požadavkům pro příznivé zdanění.

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do PRIVATE EQUITY tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu. Volné prostředky z realizovaných investic fond vyplácí zpět investorům prostřednictvím odkupu podílových listů.

Účelná geografická diverzifikace - v portfoliu najdeme fondy soukromého kapitálu s globálním zaměřením, dále fondy s působností v západní Evropě a také fondy specializující se na vyhledávání investičních příležitostí v regionu střední a východní Evropy.

Cílové rozložení investic:

  • Globální - 34 %
  • Západní Evropa - 33 %
  • Střední a východní Evropa - 33 %