KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475142

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.01% -1.61% -0.48% +4.25% +7.29% +7.48% +5.81% +3.28%
Výkon p.a. - - - - - +3.67% +1.14% +0.48%

Co vám může fond přinést?

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.  

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice. 

Příklady investic

Většina investic směřuje do dluhových instrumentů vydaných vládami zemí OECD.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 17.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -1.01% -1.61% -0.48% +4.25% +7.29% +7.48% +5.81% +3.28%
Výkon p.a. - - - - - +3.67% +1.14% +0.48%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1.01% +10.43% -3.98% -2.38% +1.17% +2.98% -2.61% -0.66% - -

Výhody fondu

 • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  Měnové zajištění do české koruny.

  Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
Vklad u ČNB prostřednictvím banky CZ0001006936 22.91%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 9.62%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 7.83%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y IE00B3VWN518 7.82%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 7.73%
ISHARES USD TRES BOND 3-7Y IE00B3VWN393 6.82%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 5.08%
ISHARES USD TRES 20PLUS YR USD A IE00BFM6TC58 4.94%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. LU1681041205 4.52%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 4.5%
k 31.3.2024