KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475142

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 21.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.94% +0.03% +0.29% +0.63% +0.49% +4.22% - +0.57%
Výkon p.a. - - - - - +2.09% - +0.18%

Popis fondu

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.  

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice. 

Příklady Investic

Většina investic směřuje do dluhových instrumentů vydaných vládami zemí OECD.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 21.09.2020

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +0.94% +0.03% +0.29% +0.63% +0.49% +4.22% - +0.57%
Výkon p.a. - - - - - +2.09% - +0.18%
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
+0.94% +2.98% -2.61% -0.66% - - - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 11/2027 CZ0001004105 12.22%
SD Float 04/23 CZ0001003123 11.88%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 10.29%
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT LU1390062245 9.76%
40907241 P ČNB 52T 4000 mld 10/07 CZ0001006035 8.91%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 7.9%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 7.78%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 5.43%
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR LU0853555380 5.03%
tuzemské bankovní účty BU 4.26%
k 31.8.2020