KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PREMIUM

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475142

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 30.11.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.82% -0.14% -0.25% -1.44% -2.99% - - -3.46%

Popis fondu

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.  

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice. 


Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 30.11.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.82% -0.14% -0.25% -1.44% -2.99% - - -3.46%

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

    Měnové zajištění do české koruny.

    Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

    Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 11.45%
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 11.28%
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT LU1390062245 11.23%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 8.42%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. LU1681041205 7.41%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 7.15%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 6.47%
B-Účty v bankách UCBanky 6.1%
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR LU0853555380 5.5%
ST.DLUHOP. 2,4/25 CZ0001004253 5.43%