Tematické investování

Ve světě kolem nás, který se neustále mění a kde převratné technologické inovace narušují tradiční hodnoty stále častěji, představuje tematické investování alternativu k tradičním strategiím.

Poznejte investiční témata, která mění svět.

Cílem tematického investování je identifikovat zdroje, které poskytují trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

V rámci tematických investic vám nabízíme následující fondy, do kterých můžete investovat. Každý fond je navrhnut zcela unikátně a je zacílen na specifickou oblast tak, aby maximálně využíval veškerého potenciálu, které dané téma nabízí.

Proč Tematické investování?


Naším cílem je poskytnout vám odolná investiční řešení, která obstojí bez ohledu na aktuální ekonomické podmínky a události. Řešení, jež budou více stabilní v momentech, kdy jsou trhy volatilní (kolísají) nebo klesají. Řešení, které vám nabízí podíl ve společnostech, jež táhnou trhy, jsou lídry ve svých oblastech, tvoří nové tržní prostředí a diktují trendy nebo dobře umějí využít aktuální světové změny.

Náš přístup je v mnoha ohledech unikátní a inovativní. Naším cílem je identifikovat investiční témata, která nejsou spojena pouze s jedním sektorem, ale zahrnují celé spektrum sektorů a společností. Široké možnosti investiční strategie umožňují diverzifikaci portfolia, a snižují tak celkové riziko investice. Díky tomuto přístupu se naše portfolia dokážou přizpůsobovat ekonomickému cyklu i režimu trhu.


„Hodnota myšlenky spočívá v jejím využití“ 

Thomas Alva Edison, americký vynálezce a podnikatel

Určeno všem investorům, kteří:

  • Chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení, než nabízejí světové akciové trhy, a zároveň jsou ochotni akceptovat krátkodobě vyšší kolísavost. 
  • Chtějí diverzifikovat své portfolio – zajistit si možnost vyššího zhodnocení prostřednictvím alokace části prostředků právě do tematických fondů, zatímco drží ostatní prostředky v jiných typech fondů, a snižují tak celkové riziko své investice.
  • Jsou ochotní odložit své prostředky na minimálně pět let a jsou ochotni akceptovat zvýšené riziko investice spojené s investováním do akciových fondů.


Stáhněte si naší brožuru a zjistěte více o světě tematických investic

Brožura - Tematické investování