KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475134

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 30.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.91% -0.16% +0.53% +2.32% +3.02% -0.19% - -0.19%

Popis fondu

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice.

Fond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří mají zkušenosti s investováním na dluhopisových trzích, vykazují averzi k rizikům, přičemž jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do obdobného druhu investičních nástrojů a geografické oblasti.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 30.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.91% -0.16% +0.53% +2.32% +3.02% -0.19% - -0.19%

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD Float 11/2027 CZ0001004105 12.49%
SD Float 04/23 CZ0001003123 12%
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT LU1390062245 11.88%
SD 1 06/26/26 CZ0001004469 10.41%
SD Float 12/2020 CZ0001004113 8.22%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 6.53%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. LU1681041205 6.21%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 5.56%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 5.34%
tuzemské bankovní účty BU 5.11%
k 30.9.2019