KBPB BOND STRATEGY - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475134

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 30.11.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.68% -0.11% -0.19% -1.36% -2.84% - - -3.23%

Popis fondu

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice.

Fond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří mají zkušenosti s investováním na dluhopisových trzích, vykazují averzi k rizikům, přičemž jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do obdobného druhu investičních nástrojů a geografické oblasti.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 30.11.2018

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 3R Od založení
Výkon kumul. -2.68% -0.11% -0.19% -1.36% -2.84% - - -3.23%

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 11.45%
ST.DLUHOP. VAR/27 CZ0001004105 11.28%
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT LU1390062245 11.23%
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZ0001004469 8.42%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. LU1681041205 7.41%
AMUNDI EURO CORPORATES-C LU1681039647 7.15%
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZ0001004600 6.47%
B-Účty v bankách UCBanky 6.1%
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR LU0853555380 5.5%
ST.DLUHOP. 2,4/25 CZ0001004253 5.43%