KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475134

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.54% -0.60% -1.01% -1.86% -2.52% -1.41% - -1.34%
Výkon p.a. - - - - - -0.71% - -0.29%

Co vám může fond přinést?

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice.

Fond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří mají zkušenosti s investováním na dluhopisových trzích, vykazují averzi k rizikům, přičemž jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do obdobného druhu investičních nástrojů a geografické oblasti.

Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 25.01.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -0.54% -0.60% -1.01% -1.86% -2.52% -1.41% - -1.34%
Výkon p.a. - - - - - -0.71% - -0.29%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-0.54% -2.19% +1.35% +3.18% -2.45% -0.57% - - - -

Výhody fondu

  • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

  • Měnové zajištění do české koruny.

  • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

  • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
SD 0,45 10/25/23 CZ0001004600 15.11%
SD Float 11/2027 CZ0001004105 14.17%
SD Float 04/23 CZ0001003123 12.86%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 10.42%
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECT LU1390062245 10.12%
JUPITER JGF DYNAMIC BOND LEUR LU0853555380 6.69%
tuzemské bankovní účty BU 6.11%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 5.96%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 5.75%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. LU1681041205 5.45%
k 31.12.2021