KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008475134

Dluhopisový fond vytváří strategické a taktické pozice a využívá arbitráže na úvěrovém, úrokovém či devizovém trhu. Minimální doporučený investiční horizont jsou 3 roky.

Tabulka výkonnosti k 24.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.49% +7.22% +0.57% +1.25% -2.55% -4.53% -2.93% -3.27%
Výkon p.a. - - - - - -2.29% -0.59% -0.61%

Co vám může fond přinést?

Nejméně 75 % aktiv fondu je investováno do dluhových instrumentů vydaných nebo garantovaných vládami zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) nebo korporátních dluhopisů. Nejméně 80 % aktiv fondu je investováno do dluhových cenných papírů s relativně nízkým rizikem úvěrového selhání. Fond může využívat finanční deriváty za účelem zajištění, arbitráže nebo navýšení pozice.

Fond je vhodný pro kvalifikované investory, kteří mají zkušenosti s investováním na dluhopisových trzích, vykazují averzi k rizikům, přičemž jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z koncentrace investic do obdobného druhu investičních nástrojů a geografické oblasti.

Příklady Investic

Velká část investic směřuje do rozvinutých zemí s vysokou fundamentální hodnotou.

Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu či na stránkách fondu v záložce "TOP 10".

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 24.11.2022

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. -2.49% +7.22% +0.57% +1.25% -2.55% -4.53% -2.93% -3.27%
Výkon p.a. - - - - - -2.29% -0.59% -0.61%
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-2.49% -2.19% +1.35% +3.18% -2.45% -0.57% - - - -

Výhody fondu

 • Příznivé daňové prostředí při držení cenných papírů prostřednictvím fondu ve srovnání s jednotlivými investičními nástroji.

 • Měnové zajištění do české koruny.

 • Otevřená architektura pro výběr investičních nástrojů bez omezení umožňující rychle přizpůsobovat strukturu portfolia výběrem jednotlivých investičních nástrojů.

 • Aktuální a detailní reporting jednotlivých pozic v portfoliu zvolených fondů.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

Název cenného papíru ISIN Váha v portfoliu (%)
ST.DLUHOP. 0,45 10/25/23 CZ0001004600 17.1%
SD 0.95 05/15/30 CZ0001004477 12.04%
ST.DLUHOP. 1,2 03/13/31 CZ0001005888 11.98%
ST.DLUHOP. 1,75 06/23/32 CZ0001006233 10.99%
SD 1,00 26/06/26 CZ0001004469 10.32%
SD 2,4 09/17/25 CZ0001004253 6.35%
AMUNDI ETF GLOBAL EMERG. BOND MARK. LU1681041205 5.34%
SD 2.00 10/2033 CZ0001005243 5.06%
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y IE00B3VWN518 4.97%
tuzemské termínované vklady TV 4.4%
k 31.10.2022