Oznámení o záměru sloučení fondů

31.10.2019

Oznámení o záměru sloučení fondů


Představenstvo Amundi CR oznamuje, že ke konci roku budou sloučeny některé fondy společnosti Amundi CR. Hlavním cílem je zpřehlednění nabídky a snížení nákladů na správu.


Představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 30. 9. 2019 projednalo a schválilo projekty sloučení a splynutí českých fondů, jejichž administrátorem a obhospodařovatelem je Společnost. V této souvislosti byla též podána České národní bance žádost o sloučení a splynutí vybraných tuzemských fondů. Hlavním důvodem je racionalizace produktové nabídky, zejména v oblasti fondů se stejnou investiční strategií a dále fondů s nízkým objemem majetku. Sloučením a splynutím fondů dojde k zpřehlednění nabídky a ke snížení nákladů dopadu nákladů na výkonnost fondů.


Zanikající fond
Přejímající fond
KB Absolutních výnosů
Amundi CR Krátkodobý
Amundi CR Sporokonto
KB Konzervativní profil, Amundi CR Obligační PLUS
Amundi CR Dluhopisový PLUS
Amundi CR Balancovaný - dynamický, KB Vyvážený profil, Amundi CR - Dynamický
ACR Balancovaný (nově vzniklý fond)


Výměna podílových listů proběhne automaticky k 31.12.2019. Přejímající fondy uplatňují velmi podobné investiční strategie jako zanikající fondy. Více informací naleznete v přiloženém materiálu.