Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních fondů

30.07.2021

Aktualizace Statutů a Sdělení klíčových informací lokálních fondů


V Amundi neustále posouváme kvalitu poskytovaných investičních řešení. Jednou z klíčových oblastí našeho rozvoje je odpovědné investování, jehož principy jsou obsaženy ve všech našich řešeních, které nabízíme více než 100 milionům klientů po celém světě.

V návaznosti na novou evropskou legislativu týkající se odpovědného investování (SFDR) jsme u tuzemských podílových fondů začali implementovat doplňkový investiční cíl, jímž je dosahovat lepšího hodnocení fondu v oblasti ESG kritérií ve srovnání s příslušným benchmarkem.

V případě fondů KB Privátní správa aktiv Flexibilní a Amundi CR Dluhopisový PLUS je navržená úprava předmětem schválení České národní banky.

V případě fondů KB Privátní správa aktiv 1, KB Privátní správa aktiv 2 a KB Privátní správa aktiv 4 jsme upravili znění tak, aby odráželo novou regulaci týkající se výkonnostních poplatků.

U fondů KB Privátní správa aktiv 2 a KB Privátní správa 4 jsme upravili naši investiční strategii směrem ke globálním akciovým trhům, včetně rozvíjejících se trhů (odklon zejména od akcií Střední Evropy), což nám pomůže reflektovat současné investiční trendy. V této souvislosti došlo také ke snížení celkové alokace směrem k nástrojům peněžního trhu z důvodu dostatečně likvidních instrumentů v portfoliu fondů a dlouhodobě nízkých výnosů, které lze na peněžním trhu dosahovat.

Fond

Nový benchmark fondu

KB Privátní správa aktiv 2

65 % Bloomberg Barclays Series E Czech Govt. All >1Y Bond Index,

30 % MSCI ACWI Net Total Return USD index,

5 % výnos dvoutýdenní repo-sazby vyhlášené ČNB.

KB Privátní správa aktiv 4

25 % Bloomberg Barclays Series E Czech Govt. All >1Y Bond Index,

70 % MSCI ACWI Net Total Return USD index,

5 % výnos dvoutýdenní repo-sazby vyhlášené ČNB.


Co se týče investičních limitů fondů KB Privátní správa aktiv 2 a KB Privátní správa 4 a navíc ještě fondu Amundi CR Balancovaný – konzervativní, pak platí, že jsme rozhodli o zvýšení limitu pro alokaci portfolia prostřednictvím investičních fondů, včetně ETF. Důvodem je snaha o dosažení širší diverzifikace, vyšší efektivity při správě a snaha dosáhnout na některé specifické investiční strategie a segmenty trhu.

Fond 

Investiční limity 

KB Privátní správa aktiv 2

Státní dluhopisy max. 75 % - nárůst z 70%.

Investiční fondy – limit max. 20 % byl zrušen. 

KB Privátní správa aktiv 4

Státní dluhopisy max 35 % - nárůst z 30 %

Investiční fondy – limit max. 45 % byl zrušen..

Amundi CR Balancovaný - konzervativní

Dluhopisy max 100 % - nárůst z 80 %.

Investiční fondy – limit max. 10 % byl zrušen.Aktualizované Statuty a Sdělení klíčových informací jsou účinné od 1. 8. 2021 a jsou k dispozici na stránkách dotčených fondů:

Fond

ISIN

Odkaz na web

Amundi CR Krátkodobý

CZ0008472529

zde

Amunci CR Sporokonto

CZ0008475407

zde

KB Dluhopisový

CZ0008472511

zde

KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

CZ0008473725

zde

KB Privátní správa aktiv 1 - Popular

CZ0008474491

zde

KBPB Short Term Strategy - PRIVATE

CZ0008475563

zde

KBPB Short Term Strategy - PREMIUM

CZ0008475555

zde

KBPB Bond Strategy - PRIVATE

CZ0008475134

zde

KBPB Bond Strategy - PREMIUM

CZ0008475142

zde

Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů - A

CZ0008475845

zde


Aktualizované Statuty a Sdělení klíčových informací jsou účinné od 1. 9. 2021 a jsou k dispozici na stránkách dotčených fondů:

Fond

ISIN

Odkaz na web

Amundi CR Balancovaný - konzervativní

CZ0008472008

zde

Amundi CR Akciový – Střední a východní Evropa - A

CZ0008474632

zde

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

CZ0008473154

zde

KB Privátní správa aktiv 2 - Popular

CZ0008474483

zde

KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

CZ0008473162

zde

KB Privátní správa aktiv 4 - Popular

CZ0008474475

zde

KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive A

CZ0008473972

zde

KB Privátní správa aktiv 5D – Exclusive D

CZ0008473980

zde

KB Privátní správa aktiv 5D - Popular

CZ0008474707

zde

Amundi CR All-Star Selection - A

CZ0008474517

zde

Amundi CR IM Akciový

CZ0008475811

zde

Amundi CR IM Dluhopisový

CZ0008475803

zde

KBPB Equity Strategy- PRIVATE

CZ0008475118

zde

KBPB Equity Strategy- PREMIUM

CZ0008475126

zde

Amundi CR Balancovaný
CZ0008476033


Seznam fondů, jejichž změny podléhají schválení České národní banky. Předpokládaná účinnost změn je od 1. 9. 2021.

Fond

ISIN

KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive

CZ0008475068

KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Popular

 CZ0008475050

Amundi CR Dluhopisový PLUS

  CZ0008471976