Amundi CR IM Dluhopisový

Dluhopisový fond ISIN: CZ0008475803

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.94% +1.66% +3.10% +4.42% +6.17% +0.41% - -0.32%
Výkon p.a. - - - - - +0.21% - -0.07%

Co vám může fond přinést?

Dluhopisový fond exkluzivně využívaný v rámci správy aktiv INVESTIČNÍ MANAŽER.

Strategie fondu kombinuje přímé investice do českých státních dluhopisů a světových dluhopisů, které jsou realizovány prostřednictvím institucionálních tříd fondů Amundi. Tyto třídy jsou dostupné typicky pro investice od 1 milionu EUR či USD a mají zhruba poloviční náklady oproti klasickým retailovým fondům.

Portfolio fondu je široce diverzifikováno, investorům zprostředkovává výnos z dluhopisů obchodovaných na vyspělých i rychle rostoucích trzích. Měnové riziko u investic v cizí měně je zpravidla zajišťováno.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.94% +1.66% +3.10% +4.42% +6.17% +0.41% - -0.32%
Výkon p.a. - - - - - +0.21% - -0.07%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7.94% -5.67% -4.75% -0.37% +3.16% - - - - -

Výhody fondu

 • - Dluhopisový fond se širokou diverzifikací

  - Investice do českých státních a světových dluhopisů

  - Měnové riziko je zpravidla zajišťováno

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.

Složení portfolia

k 31.10.2023