Realitní fond KB 4

Exkluzivní nabídka ISIN: CZ0008477411

Investice do nemovitostí, které jinde nenajdete.

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.16% +0.41% +1.28% +2.68% +5.99% - - +9.18%
Výkon p.a. - - - - - - - +5.83%

Co vám může fond přinést?

Strategie fondu:

Realitní fond se zaměřením na investice do souboru nemovitostí z oblasti rezidenčního bydlení, domovů pro seniory, studentských kolejí, hotelů a moderních kancelářských budov. Strategie fondu využívá silných dlouhodobých trendů na realitním trhu (vyšší poptávka po nájemním bydlení a moderních kancelářích), v demografickém vývoji (stárnutí obyvatelstva, nárůst počtu studentů) a post covidovém obnovení cestovního ruchu.

Koncept fondu: 

Jedná se o uzavřený podílový fond, který neumožňuje klientům požádat o odkup před splatností fondu. Díky tomu bude moci minimalizovat rezervy krátkodobých likvidních prostředků a maximum shromážděných prostředků podílníků investovat do nemovitostí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výnosu.

• Investoři by tedy měli nákup podílových listů chápat jako investici na celou dobu předpokládaného trvání fondu (10 let s možností prodloužení v případě potřeby delšího času na prodej některé nemovitosti).

• Vzhledem k vyšší rizikovosti a nižší likviditě by celková koncentrace na portfoliu neměla překročit 5–10 % finančních aktiv klienta – fond je tedy vhodný zejména pro klienty s celkovým majetkem přesahujícím 10 mil. CZK a s určitou tolerancí k riziku.

• Hlavním zdrojem výnosů fondu je nájem od nájemníků daných budov, popřípadě rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dané nemovitosti.

• V průběhu existence fondu bude docházet k výplatě přebytečné likvidity, která pochází z nakumulovaných výnosů z nájemného. K první výplatě cash flow by mělo dojít nejdříve tři roky po skončení upisovacího období. Za normálních tržních podmínek a obsazenosti budov by měla výplata přebytečné likvidity probíhat jednou za dva roky.

Sektorová a geografická alokace

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na potenciálně nejvyšší možné zhodnocení a uvědomují si plně všechna rizika spojené s investicemi s vysokou mírou kolísání.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.16% +0.41% +1.28% +2.68% +5.99% - - +9.18%
Výkon p.a. - - - - - - - +5.83%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2.16% +6.18% +0.65% - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Investice do nemovitostí, primárně ubytovacích zařízení, zdravotnických zařízení (kliniky) a moderních kancelářských budov

  - Fond vyhledává vhodné investiční příležitosti nejen mezi postavenými budovami, ale také nemovitostmi, které jsou ve fázi výstavby nebo před jejím zahájením

  - Očekávaný budoucí výnos se skládá z: výnosu z nájemného, kapitálové zhodnocení nemovitostí a pozitivní přínosu z měnového zajištění

  Více informací včetně dalších důvodů, proč si vybrat Realitní fond KB 4 naleznete v naší brožuře:


 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient má obecnou znalost podílových fondů a má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.