Balancovaná strategie

Optimální mix akciových a dluhopisových investic při definované míře rizika

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
+4.71% +0.54% +0.71% +8.78% +14.25% +14.10% - +16.68%

Popis strategie

ⓘ Produkt je uzavřen pro nové investice

Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.

Hlavním cílem je dosáhnout optimálního zhodnocení Vašich úspor s využitím výhod investice do různých druhů aktiv. Podíl akciových investic může dosahovat 20 % až 50 % portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové investice a nástroje peněžního trhu (velmi krátkodobé investice). Předpokládaná míra kolísání hodnoty portfolia 5 %–15 % ročně. Minimální doba investice je 4 roky.

Jednou z hlavních charakteristik je široká diverzifikace, tzn. že vyhledává investiční příležitosti napříč trhy, sektory, regiony, tématy. Není tak neobvyklé, pokud v portfoliu dojde k regionální/sektorové rotaci.

Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 27.05.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +4.71% +0.54% +0.71% +8.78% +14.25% +14.10% - +16.68%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - +3.60% -0.46% +10.49% -7.92% +2.40% +1.51% -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
KB Krátkodobý 7 % 1
Amundi CR IM Dluhopisový 52 % 2
Amundi CR IM Akciový 41 % 4

Výhody

 • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek (neustále vyhodnocovaná situace na trhu, tedy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí)

  - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů – rychlejší reakce na změny na finančním trhu (především po redesignu v únoru roku 2019)

  - Kvalitní diverzifikace:

       - Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

       - Zvýšená diverzifikace – maximální využití fondů Amundi i dalších správců

  - Omezení počtu transakcí s daňovými dopady

  - Šetří čas při investičním rozhodování:

       - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

       - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

       - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

  Rizika:

  - Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů.

  - Tržní riziko vyplývající z investic do akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.

  - Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

  - Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

  - Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.