Balancovaná strategie

Optimální mix akciových a dluhopisových investic při definované míře rizika.

Tabulka výkonnosti k 18.07.2019

YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
- +0.88% +1.02% - - - - +2.50%

Popis strategie

Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.

Hlavním cílem je dosáhnout optimálního zhodnocení Vašich úspor s využitím výhod investice do různých druhů aktiv. Podíl akciových investic může dosahovat 20 až 50 % portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové investice a nástroje peněžního trhu. Možná míra kolísání hodnoty portfolia 5 %–15 % ročně. Minimální doba investice je 4 roky.

Jednou z hlavních charakteristik je široká diverzifikace, tzn. že vyhledává investiční příležitosti napříč trhy, sektory, regiony, tématy. Není tak neobvyklé, pokud v portfoliu dojde k regionální/sektorové rotaci. Na podzim 2016 jsme například v balancované strategii výrazně navyšovali investice do aktiv ze střední a východní Evropy (CEE). V jejich prospěch hovořilo relativně příznivé ocenění v porovnání s vyspělými trhy i vyšší stabilita oproti jiným rozvíjejícím se trhům.

Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 18.07.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - +0.88% +1.02% - - - - +2.50%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
- -6.41% +2.44% +1.51% - - - - - -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 27 % 1
Amundi CR IM Dluhopisový 35 % 3
Amundi CR IM Akciový 37 % 5

Výhody

 • Změny v portfoliu = vyšší kvalita produktu

  1. Rychlejší reakce portfolio manažera na změny na finančním trhu
  2. Omezení počtu transakcí s daňovými dopady
  3. Zvýšení diverzifikace - maximální využití fondů Amundi i dalších správců
 • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek

  - Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

  - Šetří čas při investičním rozhodování

  - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů

  - Neustále vyhodnocovaná situace na trhu – vždy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí

  - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

  - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

  - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

Poplatek za převod

Spustit aplikaci