Balancovaná strategie

Optimállní mix akciových a dluhopisových investic při definované míře rizika.

Popis strategie

Hlavním cílem je dosáhnout optimálního zhodnocení Vašich úspor s využitím výhod investice do různých druhů aktiv. Podíl akciových investic může dosahovat 20 až 50 % portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové investice a nástroje peněžního trhu. Možná míra kolísání hodnoty portfolia 5 %–15 % ročně. Minimální doba investice je 4 roky.

Jednou z hlavních výhod je široká diverzifikace, tzn. že vyhledává investiční příležitosti napříč trhy, sektory, regiony, tématy. Není tak neobvyklé, pokud v portfoliu dojde k regionální/sektorové rotaci. Na podzim 2016 jsme například v balancované strategii výrazně navyšovali investice do aktiv ze střední a východní Evropy (CEE). V jejich prospěch hovořilo relativně příznivé ocenění v porovnání s vyspělými trhy i vyšší stabilita oproti jiným rozvíjejícím se trhům.

Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 22 % 1
Amundi CR IM Dluhopisový 43 % 3
Amundi CR IM Akciový 35 % 5

Výhody

 • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek

  - Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

  - Šetří čas při investičním rozhodování

  - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů

  - Neustále vyhodnocovaná situace na trhu – vždy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí

  - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

  - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

  - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

Poplatek za převod

Spustit aplikaci