Dynamická strategie

Využijte potenciálu akciových trhů bez jakýchkoliv omezení

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
+7.24% +4.51% +12.31% +13.63% +22.63% +10.10% - +27.68%

Popis strategie

ⓘ Produkt je uzavřen pro nové investice

Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.

Hlavním cílem je zprostředkovat investorům ziskový potenciál akciových trhů po celém světě bez jakýchkoli regionálních nebo sektorových omezení. Investice do akciové části portfolia dosahují obvykle 50 % až 100 % celkového portfolia. Předpokládaná míra kolísání hodnoty portfolia 15 %–25 % ročně. Minimální doba investice je 6 let.

Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 29.02.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.24% +4.51% +12.31% +13.63% +22.63% +10.10% - +27.68%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - +11.62% -0.86% +14.73% -10.82% +4.98% -0.56% -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
KB Krátkodobý 2 % 1
Amundi CR IM Dluhopisový 19 % 2
Amundi CR IM Akciový 79 % 4

Výhody

 • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek (neustále vyhodnocovaná situace na trhu, tedy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí)

  - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů – rychlejší reakce na změny na finančním trhu (především po redesignu v únoru roku 2019)

  - Kvalitní diverzifikace:

       - Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

       - Zvýšená diverzifikace – maximální využití fondů Amundi i dalších správců

  - Omezení počtu transakcí s daňovými dopady

  - Šetří čas při investičním rozhodování:

       - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

       - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

       - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“

  Rizika:

  - Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů.

  - Tržní riziko vyplývající z investic do akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.

  - Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

  - Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

  - Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.