Konzervativní strategie

Vaše úspory dostanou potřebnou dynamiku s cílem zhodnocení nad úrovní inflace

Tabulka výkonnosti k 19.09.2019

YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
- +0.47% +1.16% +2.15% - - - +2.54%

Popis strategie

Investiční manažer je moderní služba správy klientského portfolia. Prostředky klienta jsou aktivně spravovány odborníky v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak klient vnímá rizika spojená s investováním. Reakce na trh je možná hned dvojím způsobem - jednak změnou poměru mezi jednotlivými fondy, ale hlavně na úrovni změn v samotných podkladových fondech - tím se zamezí zbytečným transakčním nákladům.

Hlavním cílem je dodat Vašim úsporám potřebnou dynamiku a dosáhnout zhodnocení nad úrovní inflace. Podíl akciových investic může dosahovat až 20 % celkového portfolia. Zbylou část investic tvoří dluhopisové investice a nástroje peněžního trhu (velmi krátkodobé investice). Předpokládaná míra kolísání hodnoty portfolia 2 % až 5 % ročně. Minimální doba investice je 3 roky.

Konzervativního investora charakterizuje z principu velmi opatrný přístup v investování. Řízení rizika je pro nás tak na prvním místě. Ačkoliv v modelovém portfoliu najdeme akcie i podnikové a státní dluhopisy, celková rizikovost portfolia nikdy nepřekročí úroveň 3.

 Informaci o výkonnosti Vaší investice najdete v internetovém bankovnictví Komerční banky.

Výkonnost

Graf výkonnosti

Tabulka výkonnosti k 19.09.2019

Období YTD 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - +0.47% +1.16% +2.15% - - - +2.54%
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
- -4.04% +0.13% +0.84% - - - - - -

Složení portfolia

Fond Podíl v portfoliu Rizikový profil
Amundi CR Krátkodobý (dříve "KB Peněžní trh") 38 % 1
Amundi CR IM Dluhopisový 47 % 3
Amundi CR IM Akciový 15 % 5

Výhody

 • - Tým odborníků spravuje portfolio za klienta: optimálně rozloží investici dle rizikovosti klienta a aktuálních tržních podmínek (neustále vyhodnocovaná situace na trhu, tedy včasná reakce, využití tržních příležitostí a útlum dopadů negativních událostí)

  - Plné využití mnohaletých zkušeností portfolio manažerů fondů – rychlejší reakce na změny na finančním trhu (především po redesignu v únoru roku 2019)

  - Kvalitní diverzifikace:

       - Rozložení (diverzifikace) snižuje riziko kolísání investice a zvyšuje ziskový potenciál

       - Zvýšená diverzifikace – maximální využití fondů Amundi i dalších správců

  - Omezení počtu transakcí s daňovými dopady

  - Šetří čas při investičním rozhodování:

       - 3 možné strategie dle míry rizika – respektování priorit klienta

       - Transparentnost – informace skrze e-výpisy na čtvrtletní bázi

       - „Nevíte kam investovat, kdy, jak reagovat?“ – „Nemusíte, uděláme to za Vás“


  Rizika:

  - Tržní riziko vyplývající z investic do dluhopisů, především českých státních dluhopisů.

  - Tržní riziko vyplývající z investic do akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.

  - Úvěrové riziko – riziko nesplnění závazků emitenta dluhopisů.

  - Riziko protistrany představuje riziko neschopnosti účastníka trhu dostát svým smluvním závazkům vůči portfoliu.

  - Riziko likvidity představuje riziko, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být prodán včas.