Moderní produkt aktivní správy portfolia

Nevíte jaké fondy zvolit, jaké téma, do jaké země investovat? Kdy je vhodné který fond nakoupit, či prodat? Jak reagovat na tržní změny? Nebo jen nemáte dostatek času na sledování dění na finančích trzích?

Nechte starosti o Vaše investice na profesionálech  

Ve světě finančích trhů se pohybujeme více než 20 let a využíváme analytické zázemí největší investiční společnosti v Evropě. Vaše prostředky jsou tak aktivně spravovány v souladu s tržní, ekonomickou situací a s tím, jak vnímáte rizika spojená s investováním. Cílem je optimálním způsobem zhodnotit Vaše vložené prostředky skrze využití těch nejlepších příležitostí na trhu.

Jak to funguje?

Investiční manažer je služba, která nabízí příležitost, jak maximálně využít zkušenosti portfolio manažerů Amundi. Tým odborníků neustále vyhodnocuje situaci na kapitálových trzích a na základě ní rozprostře Vaše prostředky do tří základních fondů – fondu zaměřeného na velmi krátkodobé investice (kombinace nástrojů peněžního trhu a dluhopisů s dobou splatnosti do dvou let), dluhopisového fondu, slučující investice do českých státních dluhopisů a světové dluhopisy, a akciového fondu, jehož portfolio tvoří institucionální třídy aktivních a indexových (ETF) fondů od různých správců. Všechny tři zmíněné fondy jsou založeny a spravovány Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. 

Rozprostřením (diverzifikací) se snižuje rizikovost investice a zvyšuje pravděpodobnost zisku – maximální využití tržních příležitostí a utlumení dopadů nepříznivých tržních změn. Investiční manažer je tak nejjednodušší a nejméně riziková cesta, jak optimálně zhodnotit prostředky a to na míru Vašemu riziku . Minimální první investice je 250 000 Kč. Na výběr máte ze tří strategií dle vašeho rizikového profilu a požadovaného výnosu. Více informací zjistíte na jakékoliv pobočce Komerční banky.


Konzervativní strategie
Minimální doba investice3 roky+
Obvyklá roční míra kolísání investice2 % až 5 %
Rizikovost (na škále od 1 do 7)3

Podíl akcií v portfoliu

0 % až 20 %

Podrobný přehled

Více o strategii

Balancovaná strategie
Minimální doba investice4 roky+
Obvyklá roční míra kolísání investice5 % až 15 %
Rizikovost (na škále od 1 do 7)3

Podíl akcií v portfoliu

20 % až 50 %

Podrobný přehled

Více o strategii

Dynamická strategie
Minimální doba investice6 let+
Obvyklá roční míra kolísání investice15% až 25 %
Rizikovost (na škále od 1 do 7)5

Podíl akcií v portfoliu

50 % až 100 %

Podrobný přehled

Více o strategii

Ještě váháte?