Amundi Funds Multi Asset Real Return

Smíšený fond ISIN: LU1650130344

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.23% +3.16% +3.28% +3.70% +5.11% +2.60% +16.08% +11.46%
Výkon p.a. - - - - - +1.29% +3.03% +1.98%

Co vám může fond přinést?

Příklady Investic

Investice jako:  OAT I 0.1% 03/28,  DBRI IE 0.1% 4/26,  A-F EMERGING MKT LOC CURR BD-I USD a další...

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 07.12.2023

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +7.23% +3.16% +3.28% +3.70% +5.11% +2.60% +16.08% +11.46%
Výkon p.a. - - - - - +1.29% +3.03% +1.98%
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7.23% -4.33% +3.30% +2.09% +7.81% -4.44% - - - -

Výhody fondu

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.