Amundi Funds US Bond

Dluhopisový fond ISIN: LU1880401101

Investujte na největším světovém dluhopisovém trhu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.47% +0.33% +2.19% +1.97% +6.32% -5.24% +3.87% +4.62%
Výkon p.a. - - - - - -2.65% +0.76% +0.90%

Co vám může fond přinést?

Fond investuje většinu svých prostředků do státních a firemních dluhopisů, dluhových nástrojů a zajištěných dluhových nástrojů (např. ABS, MBS, CDO) vydaných emitenty ze Spojených států a kotovaných/obchodovaných na regulovaných trzích v USA nebo v některé ze zemí OECD.

Fond investuje jak do dluhopisů investičního stupně, tak i do „high yield“ dluhopisů.

Základní měnou fondu je USD.

Pozor: Fond byl součástí racionalizační fúze dne 19.6.2019, v rámci které nahradil původní fond AMUNDI FUNDS US AGGREGATE. Proto jeho historická výkonnost začíná v červnu 2019. 

Příklady investic

Především státní a firemní dluhopisy: MBS Agentury, RMBS, Industrial, CMBS a další.

Jedná se o příklady emitentů cenných papírů nebo správců fondů, které jsou nebo byly v portfoliu fondu přítomny, ale již zde být nemusí. Aktuálních Top 5/10 pozic najdete vždy v měsíčním komentáři daného fondu.

Fond je určený pro všechny investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice než konzervativní investor. Jsou zpravidla připraveni podstupovat vyšší míru kolísání své investice a krátkodobý pokles hodnoty pro ně není důvodem k jejímu ukončení. 

Výkonnost fondu

Tabulka výkonnosti k 11.07.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. +2.47% +0.33% +2.19% +1.97% +6.32% -5.24% +3.87% +4.62%
Výkon p.a. - - - - - -2.65% +0.76% +0.90%
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2.47% +1.90% -8.54% +6.97% -1.22% +3.68% - - - -

Výhody fondu

 • - Možnost investovat na americkém dluhopisovém trhu, největší trh na světe.

  - Diverzifikace zajištěna prostřednictvím mezinárodních dluhopisů denominovaných v USD.

  - Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může výrazně kolísat v čase. 

  - Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků.

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.