Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029

Dluhopisový fond ISIN: LU2711939046

Limitovaná příležitost na dluhopisovém trhu s aktuálním očekávaným ročním výnosem ve výši 6,3 %*. Přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 28.2.2024, po tomto datu až do konce úpisu 13.3.2024 je možný nákup fondu na pobočkách KB.

Tabulka výkonnosti k 02.03.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -

Co vám může fond přinést?

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenkou Buy and Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z celého fondu. Získáte tak konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě diverzifikaci.

Charakteristiky Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 ve zkratce:

 • investice na 5 let (splatnost v březnu 2029)
 • 65+ pečlivě vybraných dluhopisů**
 • aktuální očekávaný roční výnos: 6,3 %*
 • měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu***, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (15. ledna 2024 - 13. března 2024) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 5letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

(Pozor: přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 28. února 2024, po tomto datu až do konce úpisu je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB) 

* Očekávaný celkový čistý výnos 36,0 % (výnos pro korunovou třídu k 20. 12. 2023) za dobu 5 let, což odpovídá výnosu 6,35 % p.a. = 6,52 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % (celkové náklady fondu) + 1,34 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 20. 12. 2023) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 2,14 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu. 

** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

*** Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Tabulka výkonnosti k 02.03.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu

  - Přesně daná splatnost

  - Stanovení očekávaného výnosu

  - Diverzifikace mezi pečlivě vybrané dluhopisy