CPR Invest - B&W Climate Target 2027

Dluhopisový fond ISIN: LU2758082296

Zajistěte si budoucnost, investujte do dluhopisů firem, které snižují negativní dopady změn klimatu na svět. Aktuální očekávaný čistý výnos 12 % za 3 roky*. Přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 10.04.2024, po tomto datu až do konce úpisu 24.04.2024 je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB.

Tabulka výkonnosti k 19.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -

Co vám může fond přinést?

Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy & Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi více jak 80 pečlivě vybraných dluhopisů kvalitních světových firem.**

Charakteristiky fondu ve zkratce:

 • Zaměřeno na investice do dluhopisů firem, které snižují negativní dopady změn klimatu na svět
 • Investice na 3 roky (splatnost v dubnu 2027)
 • Více jak 80 pečlivě vybraných dluhopisů světových firem**
 • Aktuální očekávaný roční výnos: 12 % za 3 roky / 3,8 % p.a.* 
 • Měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu***, důkladné řízení rizika investice

Upisovací období

Během upisovacího období (18. března 2024 - 24. dubna 2024) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 3letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy.

(Pozor: přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 10. dubna 2024, po tomto datu až do konce úpisu je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB).


* Očekávaný celkový čistý výnos 12,0 % (výnos pro korunovou třídu k 6. 3. 2024) za dobu 3 roky, což odpovídá výnosu 3,8 % p. a. = 3,95 % (hrubý výnos v EUR) – 0,95 % (celkové náklady fondu) + 1,14 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 8. 3. 2024) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,47 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem budoucí výkonnosti. Výsledné zhodnocení investice bude záviset na vývoji trhu a na tom, jak dlouho si ponecháte investici. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu 

** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia.

*** Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty.

Fond je určený pro všechny investory, kteří zpravidla nechtějí podstupovat vyšší míru kolísání své investice a kladou důraz na vyšší likviditu. Cílí na mírnější zhodnocení své investice než balancovaný investor.

Tabulka výkonnosti k 19.04.2024

Historický vývoj fondu od začátku roku 1M 3M 6M 1R 2R 5R Od založení
Výkon kumul. - - - - - - - -
Výkon p.a. - - - - - - - -
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - -

Výhody fondu

 • - Investice do dluhopisů firem z celého světa s předem daným očekávaným výnosem

  - Investice, která díky očekávanému výnosu může zmírňovat dopady inflace

  - Snížení rizika investice prostřednictvím široké diverzifikace, investice do cca 80 různých dluhopisů

 • Cílový trh fondu je následující:

  Stupeň rizika: Naleznete výše na stránce v části „Riziko“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Doporučená délka investice: Naleznete výše na stránce pod názvem „Doporučená délka investice“ a v dokumentu Sdělení klíčových informací
  Typ klienta: Neprofesionální
  Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
  Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice
  Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků

  Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu. 

  Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn váš cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi.